Ajuts

2019

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2019, va consignar la quantitat de 20.000,00€ a l'aplicació pressupostària 2019-1200-311-75101-02 per la Universitat Rovira i Virgili, per Suport Vital Bàsic i Avançat.

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2019, va consignar la quantitat de 90.000,00€ a l'aplicació pressupostària 2019-1200-311-45101-01 per la Universitat Rovira i Virgili, per a l’equipament i gestió d’un Centre de Simulació.