Simulació d'alta fidelitat

Un sistema d’alta fidelitat és aquell que integra múltiples variables fisiològiques manegades mitjançant sistemes de computació de tecnologia avançada tant hardware com software per augmentar el realisme de la simulació.

Aquests sistemes permeten realitzar pràctiques de situacions clíniques complexes com atenció d'emergències de teràpia intensiva, intubació endotraqueal i retrògrada, cricotomies amb agulla o ressuscitació cardiopulmonar en nens i adults, entre d'altres.

Com és una sessió de simulació d'alta fidelitat ?