Ajuts

  1. Cfis
  2. /
  3. Ajuts

2019

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, va consignar la quantitat de 90.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2019-1200-311-45101-01 per la Universitat Rovira i Virgili, per a l’equipament i gestió d’un Centre de Simulació.

2020

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2020 va consignar a la Universitat Rovira i Virgili, la quantitat de 110.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-45101-01, per la gestió, l’activitat i l’equipament del Centre de Formació i Innovació en Simulació – Josep Maria Martínez Carretero.

2021

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2021 va consignar a la Universitat Rovira i Virgili, la quantitat de 34.500,00€ a l’aplicació pressupostària 2021-5050-462-45101-01, per la gestió, l’activitat i l’equipament del Centre de Formació i Innovació en Simulació – Josep Maria Martínez Carretero.