Curs de suport vital bàsic

CURS SUPORT VITAL BÀSIC + DEA

Objectius

Generals
  • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
  • Posar en marxa el Sistema Integral d’emergències.
  • Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l’ACR amb utillatge, per 1-2 persones, assolint la realització de maniobres de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d’utilització.
  • Educació sobre els factors de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.

Metodologia

  • L’aprenentatge de les tècniques de SVB i DEA es realitza a través de pràctiques amb material de simulació.
  • Hi han dues modalitats, totes dues amb acreditació: durada de 4 o 6 hores (presencials)

Avaluació

  • Examen teòric i pràctic

Formació reconeguda pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) i el Consell Europeu de Ressuscitació (ERC)