Objectius del centre

Formació

Suport

Donar suport i ampliar l’aplicació del programa de simulacions a les tres titulacions de l’àmbit sanitari de la URV (Fisioteràpia, Medicina i Nutrició i Dietètica).

Singularitat

Dotar de singularitat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, com un centre especialitzat en metodologia docent i d’avaluació innovadora que permet garantir l’aparició de professionals de salut excel·lents en elements que configuren la relació “professional sanitari – malalt”.

Competència

Donar suport al programa de formació mèdica especialitzada – MIR. Col·laborar en l’adquisició de competències específiques i avaluació dels metges de les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques en formació.

Garantia

Garantir la capacitat del professional de la salut d’actuar en situacions extremes, de risc i la presa automatitzada de decisions amb garanties de seguretat, tant en l’àrea mèdica com la quirúrgica.

Contribució

Contribuir a la formació de professionals que vetllen per la seguretat de les persones, de cossos de seguretat, responsables en l’extinció d’incendis, trasllat de pacients…

Recerca i innovació

Coneixement

Generar coneixement en l’àmbit de l’avaluació de competències del professional de la Medicina i les seves especialitats, així com en el conjunt de professions de l’àmbit sanitari.

Disseny

Contribuir al disseny de mecanismes d’avaluació en aspectes de judici clínic, habilitats tècniques, relació metge-pacient, habilitats comunicatives, aspectes ètics i professionalisme.

Aplicacions

Generar aplicacions de suport a la docència per facilitar l’autoaprenentatge, adreçats tant a col·lectius específics com a la població en general.

Resultats

Generar instruments d’anàlisi de l’impacte en resultats de salut de les actuacions realitzades.

Transferència de coneixements

Assistència tècnica

Donar suport i assistència tècnica a institucions públiques i/o privades, empreses, associacions de malalts, etc. en els temes d’interès per les parts, especialment tot el referent a la salut i a la seguretat de les persones, part essencial del seu benestar.

Col·laboració

Col·laborar i facilitar les activitats formatives en entorns de simulació amb professionals d’altres àmbits i amb agrupacions ciutadanes o col·lectius que estiguin interessades (mestres, professors, estudiants universitaris, monitors, agrupacions de pacients, responsables de seguretat, treballadors de equipaments que congreguen multituds – teatres, pavellons esportius, aeroports, pavellons firals…).

Publicacions

Incentivar l’edició de treballs i publicacions, així com l’elaboració de materials didàctics d’interès pel sector sanitari i especialment les relacionades amb la seguretat dels pacients.

Desenvolupament

Contribuir al desenvolupament dels Plans de Salut i l’aplicació efectiva de protocols d’actuació.

Participació

Promoure l’organització de fòrums de debat, cursos, i postgraus. Compartir projectes i facilitar la participació d’altres experts en simulació i metodologia educativa.

Avaluació

Col·laborar amb altres titulacions per a la utilització dels instruments de simulació per adquirir i avaluar competències que impliquen la interrelació de les persones (Pedagogia, Infermeria, Ciències econòmiques, Dret, Enginyeria …).

Anàlisi i creació d'opinió

Acreditació

Contribuir a la definició de la carrera professional del metge i la seva reacreditació.

Anàlisi

Analitzar l’impacte i les repercussions en resultats de salut de les actuacions formatives en la posterior pràctica dels professionals. Anàlisi de l’impacte en el territori del coneixement assolit.

Participació

Participar en els fòrums d’opinió, debats i mitjans de comunicació sobre aquestes qüestions.

Entrenament

Participar amb les institucions sanitàries per l’entrenament en l’aplicació de codis assistencials i els plans específics de salut (Codi Infart, Codi Ictus,…)