Pacient simulat

Què són els pacients simulats?

El Pacient Simulat és una eina docent utilitzada des de finals dels anys seixanta en la cultura anglosaxona. Consisteix en què una persona interpreta un rol prèviament establert de pacient (pacient simulat) sempre de la mateixa manera (pacient estandarditzat). El fet que aquesta persona sempre actuï exactament de la mateixa manera permet considerar-la una eina objectiva i fiable amb molts avantatges sobre els pacients reals en la docència i l’avaluació.

Els pacients simulats ajuden als alumnes a tenir una transició més plàcida cap a la cura dels pacients reals. I per altra banda, l’ús de pacients simulats permet als estudiants la interacció amb pacients en entorns en els quals normalment tan sols són observadors de la realitat, com: urgències, comunicació de males notícies, etc.

Com és una sessió amb un pacient simulat?