CURS MANEIG PACIENT CRÍTIC PEDIÀTRIC

IMG_3992

CURS MANEIG PACIENT CRÍTIC PEDIÀTRIC

Objectius

Generals
  • Enfocar d’una manera pràctica l’avaluació, estabilització i tractament de les urgències vitals pediàtriques dotant als alumnes dels coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, per afrontar qualsevol pacient crític a urgències.
  • Adquirir i consolidar els coneixements teòrics i pràctics en reanimació neonatal completa a sala de parts.

Específic
  • Implementar algoritmes de maneig en cada cas simulat per a optimitzar els recursos i els coneixements adquirits.
Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
02_PublicitatPLA_COL

Metodologia

El curs és semipresencial i constarà de dues parts:

  • Una primera part virtual, mitjançant l’ús de la plataforma Moodle, per a treballar els conceptes teòrics dels tallers; serà a través d’unitats desplegables que s’aniran activant mensualment durant els 10 mesos que duri el curs i seran obligatòries per poder accedir a les fases presencials simultàniament.
  • Una segona part presencial, basada en el maneig de casos; es disposarà d’un simulador pediàtric i neonatal avançat amb capacitat per imitar els signes clínics més rellevants que permetrà els alumnes afrontar diferents situacions clíniques crítiques a les que hauran de realitzar un diagnòstic i tractament. Posteriorment es revisaran casos clínics, permetent als participants reflexionar i aprendre de la seva pròpia experiència, proporcionant un nou mètode d’aprenentatge i entrenament en el qual s’entrellacen coneixements i habilitats.

El material addicional serà l’existent al Box de crítics: aspirador, bossa autoinflable, tub en T, monitor de constants, desfibril·lador, respirador mecànic, CPAP i material fungible (tubs d’intubació, laringoscopi, catèters umbilicals, gasses, medicació, sondes…).

Avaluació

  • Curs de 5 ECTS.És necessària l’assistència al 70% de les hores presencials i al 100% del Moodle, i superar l’avaluació d’adquisició de competències, per obtenir el certificat d’aprofitament. Curs acreditat per la Unitat d’Educació Mèdica, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.

Informació general

Data d’inici:

Pendent

Data de fi:

Pendent

Durada:

Destinataris

  • Pediatres, Metges interns residents de pediatria, o d’altres especialitats, interessats en el maneig del pacient crític infantil.