PREVENCIÓ I CONTROL DE LES INFECCIONS EN ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: COVID-19

00024.MTS.00_08_04_01.Imagen fija001

PREVENCIÓ I CONTROL DE LES INFECCIONS EN ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: COVID-19

Objectius

Generals
  • Comprendre els trets bàsics de la COVID-19.
  • Identificar els riscos de contagi a fi d’evitar la propagació del coronavirus i altres virus respiratoris.
  • Saber i aplicar les recomanacions bàsiques d’autoprotecció pels treballadors que estan en contacte amb persones infectades per COVID-19.
  • Conèixer les mesures d’aïllament domiciliàries en cas d’un pacient amb COVID-19.
  • Conèixer i implementar el sistema de neteja i desinfecció més adient en domicilis per prevenir l’adquisició de malalties infeccioses.
Formació reconeguda per la Fundació URV

Metodologia

  • El curs es desenvolupa de forma online amb una avaluació presencial.
  • Formació en línia a través de Moodle mitjançant un entorn d’aprenentatge dinàmic, flexible i participatiu on el participant interactua amb diferents tipus de material didàctic: vídeos, infografies, activitats d’autoaprenentatge, etc.

Avaluació

  • L’avaluació es durà a terme mitjançant un cas pràctic de simulació presencial. Els alumnes participaran individualment en un escenari de simulació on hauran de resoldre una situació concreta mitjançant l’aplicació dels coneixements apresos al llarg de la formació.
  • L’equip docent del curs avaluarà l’actuació de la simulació i emetrà un feedback individualitzat per a cada estudiant. A més, l’estudiant tindrà accés al vídeo de la seva actuació per poder realitzar-ne una autoavaluació.

Informació general

Data d’inici:

Pendent

Data de fi:

Pendent

Durada:

4 hores