CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT PER A TÈCNIC

IMG_4005

CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT PER A TÈCNIC

Objectius

  • Identificar i tractar a un usuari agut greu mitjançant l’aproximació “ABCDE” (via Aèria, Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició).
  • Identificar i tractar a un usuari en aturada càrdio-respiratòria amb desfibril·lació externa automàtica o manual, amb material instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada d’assistència més especialitzada.
  • Identificar les arrítmies peri-aturada segons l’estructuració del mòdul d’arrítmies dels cursos de Suport Vital Avançat (SVA).Incorporar-se com a membre de l’equip de SVA si fos necessari.
Formació reconeguda pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) i el Consell Europeu de Ressuscitació (ERC)
Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
02_PublicitatPLA_COL

Requisits

  • Imprescindible el coneixement i domini del SVB – DEA amb acreditació de cursos reconeguts pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).  En cas contrari, o quan hagi transcorregut temps des de la seva formació, els alumnes hauran de presentar justificant d’haver realitzat un curs acreditat de SVB – DEA dins de les 4-6 setmanes prèvies a la realització del curs.
  • Assistència obligatòria al 100% del curs.

Informació general

Data d’inici:

Pendent

Data de fi:

Pendent

Durada:

8h presencials/ 15h distancia

Destinataris

  • Infermeres i metges que desenvolupin la seva activitat laboral en qualsevol àmbit assistencial o que estiguin interessats en adquirir més coneixements que els atorgats per la formació en Suport Vital Bàsic (SVB) i desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA).

Metodologia

  • Aquest curs inclou una fase a distància prèvia a les classes presencials seguint les recomanacions de l’European Ressucitation Council (ERC).

Avaluació

  • Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques rebran un certificat oficial emès pel Consell Català de la Ressuscitació (CCR) amb el reconeixement de l’European Resuscitation Council i certificat del COIB amb 4 crèdits del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).