FORMACIÓ PER A CUIDADORS/ES INFORMALS: ATENCIÓ A LA GENT GRAN I DEPENDENTS

nurse-holding-senior-man-s-hands-sympathy

FORMACIÓ PER A CUIDADORS/ES INFORMALS: ATENCIÓ A LA GENT GRAN I DEPENDENTS

Objectius

Generals
  • Comprendre el procés d’envelliment d’una persona identificant-ne els signes d’alerta.
  • Saber les tècniques d’higiene diària de la persona dependent.
  • Conèixer les recomanacions bàsiques per administrar una alimentació saludable per a la tercera edat.
  • Conèixer les actuacions bàsiques enteses com a primers auxilis.
  • Adquirir recursos per a fomentar l’autonomia de la persona dependent i l’autocura del cuidador/a.
Formació reconeguda per la Fundació URV
Amb el patrocini de

Metodologia

  • El curs es desenvolupa de forma online.
  • Formació en línia a través de Moodle mitjançant un entorn d’aprenentatge dinàmic, flexible i participatiu on el participant interactua amb diferents tipus de material didàctic: vídeos, infografies, activitats d’autoaprenentatge, etc.

Metodologia

  • L’avaluació es realitza a aprtir d’un qüestionari tipus test final.

Informació general

Data d’inici:

Obert actualment

Data de fi:

Durada:

8 hores

Destinataris

  • Cuidadors informals i/o familiars amb persones grans o dependents al seu càrrec.