L’ART DE COMUNICAR MALES NOTÍCIES

IMG_4010_ret

L'ART DE COMUNICAR MALES NOTÍCIES

Objectius

Generals
 • Millorar la competència en saber notificar males notícies dels metges i altres professionals de la salut
Específics
 • Conèixer el protocol SPIKES com a mètode per a notificar males notícies
 • Detectar els errors comunicatius produïts durant la notificació d’una mala notícia a un pacient
 • Aplicar el protocol SPIKES en la notificació de males notícies
 • Reflexionar de manera crítica sobre la relació metge-pacient
Formació reconeguda per la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
02_PublicitatPLA_COL

Continguts

 1. Introducció del protocol SPIKES (Baile, et al. 2000)
  • Perception – Descobrir quant vol saber el pacient
  • Invitation – Detectar el que el pacient vol saber
  • Knowledge – Compartir la informació
  • Emotions – Respondre als sentiments del pacient
  • Strategy and Summary – Planificació i seguiment del procés
 2. Recursos per minimitzar l’impacte del dol
  • Les 5 fases del dol segons Kübler-Ross
  • Models d’intervenció durant el procés del dol
 3. Habilitats comunicatives necessàries en una entrevista clínica
  • Gestió del silenci
  • Assertivitat
  • Empatia

Informació general

Data d’inici:

Pendent

Data de fi:

Pendent

Durada:

10 hores

Equip docent

 • Dra. Remei Tell
 • Dra. Conxita Rovira

Destinataris

Metges i altres professions sanitàries (infermeria, fisioteràpia , psicologia, etc.)

Metodologia

La part no presencial del curs es desenvolupa mitjançant la plataforma Moodle. Al llarg del procés formatiu, l’alumne/a ha de completar diverses tasques en línia (ex: activitats d’autoaprenentatge lligades amb els continguts tractats durant el mòdul i exercicis de reflexió i d’autoavaluació). El cronograma d’aquestes tasques en línia està dissenyat per a afavorir l’adquisició de la competència en saber notificar males notícies de l’alumne/a durant les simulacions i posteriorment en la seva carrera professional.

En quant a la formació presencial, l’eina pedagògica que s’utilitza és la simulació de casos clínics. Al llarg del curs, cada alumne/a realitza dues entrevistes clíniques amb un Pacient Simulat Instructor. Les entrevistes augmenten de dificultat a mesura que el curs evoluciona.  Al final del curs, hi  ha un seminari de cloenda on es resolen dubtes, es debat sobre la competència comunicativa mitjançant experiències personals de la pràctica diària i es consoliden coneixements.

Avaluació

 • A l’inici de la formació es farà un test inicial per tal de saber els coneixements teòrics previs de l’alumnat. Una vegada finalitzada la formació, l’alumnat tornarà a fer un test final per tal de detectar l’evolució dels coneixements teòrics.
 • Durant el procés formatiu, hi han dues entrevistes clíniques simulades les quals seran avaluades des de tres punts de vista: el pacient simulat instructor, un expert i el propi alumne/a (autoavaluació).
 • Al final de la formació, tots els alumnes hauran de respondre una enquesta de satisfacció.