SUPORT VITAL BÀSIC I PRIMERS AUXILIS PEDIÀTRICS

SUPORT VITAL BÀSIC I PRIMERS AUXILIS PEDIÀTRICS

Objectius

Generals
 • Identificar i actuar correctament davant d’una aturada cardiorespiratòria d’un lactant i/o infant
 • Socórrer a un lactant i/o un infant en situacions de primers auxilis
Específics
 • Saber fer la maniobra bàsica de reanimació cardiopulmonar
 • Saber resoldre una situació d’ennuegament per cos estrany
 • Saber utilitzar el DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic)
 • Actuar amb seguretat i coneixement davant de situacions d’emergències mèdiques bàsiques (febre, al·lèrgies, etc.)
Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
02_PublicitatPLA_COL

Continguts

Suport Vital Bàsic Pediàtric
 1. Aplicació de les tècniques de Suport Vital Bàsic segons lactant, infant o nen gran
  • Identificació de l’aturada cardiopulmonar
  • Maneig de l’algoritme de Reanimació Cardio Pulmonar (RCP)
  • Ús del Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)
  • Col·locació en Posició Lateral de Seguretat
 2. Maneig de l’algoritme d’actuació davant d’un ennuegament per cos estrany
Primers Auxilis Pediàtrics
 1. Què entenem per primers auxilis?
 2. Situacions freqüents amb necessitat de primers auxilis
  • Al·lèrgies
  • Contusions i ferides
  • Convulsions
  • Cremades
  • Dificultat respiratòria
  • Febre
  • Hipoglucèmia
  • Insolació i cop de calor
  • Espasme del plor

Informació general

Data d’inici:

Formació sota demanda

Data de fi:

Formació sota demanda

Durada:

15 hores

Equip docent

Pediatres
 • Josep M. Barroso
 • Neus Rius
 • Olga Salvador
 • Carla Monterde
Infermers
 • Victoria Botella
 • Joana Contreras
 • Roger Esteve

Destinataris

 • Professionals de les llars d’infants o Escoles Bressol
 • Mestres d’Educació Infantil
 • Pares i mares d’associacions de fills amb patologia crònica
 • Directors i Monitors de Lleure i/o menjador
 • Policia
 • Bombers
 • Qualsevol persona que treballi amb infants de 0 a 6 anys

Metodologia

La formació en línia es desenvolupa mitjançant Moodle. Aquesta formació consta de dues Unitats d’Aprenentatge on es treballa la teoria i es proposen activitats d’autoaprenentatge. El cronograma d’aquesta formació està dissenyat per a afavorir l’adquisició dels coneixements i habilitats de l’alumne/a durant les sessions presencials.

En quant a la formació presencial, aquesta respon a un caràcter eminentment pràctic ja que es pretén dotar a l’alumne/a de les competències necessàries per actuar en situacions d’urgència. Es treballa en grups reduïts (4-6 alumnes) per instructor. Durant les sessions, s’utilitza material de simulació (maniquins de RCP, desfibril·ladors, etc.) per aproximar-se el màxim possible a la realitat.

Avaluació

 • A l’inici del curs es farà un test teòric de coneixements previs. Una vegada finalitzat el curs, es tornarà a fer un test per avaluar l’evolució dels coneixements.
 • Durant les sessions presencials, es duran a terme activitats d’avaluació continuada.
 • És obligatori un 100% d’assistència per tal de poder rebre el certificat d’aprofitament del curs.