Política de privacitat

  1. Cfis
  2. /
  3. Política de privacitat

Protecció de dades

En compliment del que disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals que ha facilitat, responen a:

Finalitat del tractament 

Les dades seran recollides per a dur a terme el tractament estadístic sobre el global de persones que es registrin a la web del Centre de Formació i innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero (CFIS-JMMC)

Conservació 

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la realització del servei

Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers

Responsable del Tractament 

Les vostres dades seran tractades per la Fundació URV, c/Escorxador, s/n. 43003 Tarragona, cfis_jmmc@fundacio.urv.cat

Contacte del delegat de protecció de dades 

Podeu accedir, suprimir, oposar-se o exercir el resta dels vostres drets dirigint un escrit acompanyat amb còpia del vostre DNI a: proteccio.dades@urv.cat

Més informació

https://www.fundacio.urv.cat/ca/web/legal/rgpd/