Blog

Primera edició del curs de prevenció i control de la COVID-19 en atenció domiciliària

El passat mes de gener es va realitzar la primera edició del curs de prevenció i control d’infeccions en atenció domiciliària, dedicat a la prevenció de la COVID-19 i adreçat a cuidadors i a personal de neteja de domicilis. Es buscava que els participants comprenguessin els trests bàsics de la COVID-19, sabessin identificar-ne els riscos de contagi per evitar-ne la propagació, coneguessin i apliquessin les recomanacions bàsiques d’autoprotecció així com les mesures d’aïllament domiciliari en el cas de pacients amb COVID-19 i la implimentació de sistemes de neteja i desinfecció adients .

El curs, desenvolupat de forma online a través d’un entorn d’aprenentatge dinàmic i flexible ubicat a la plataforma Moodle, comptava amb una avaluació presencial en forma de simulació. Els alumnes havien de demostrar de forma pràctica l’adquisició dels coneixements tot aplicant-los en un entorn que emulava el pis d’una persona malalta amb COVID-19, a qui havien d’ajudar en les seves rutines matinals al temps que netejaven les diferents habitacions de forma correcta.